May 19, 2024
Toll Free: 0800-123-456

HASIL TES AWAL BKK OKTOBER 2022

NAMA NIM PRODI NILAI KET
Linda Astuti 2020130104 PIAUD 80 80 75 75 75 80 80 75 75 LULUS
Khalisa 2020130103 PIAUD 80 80 75 80 75 80 80 75 75 LULUS
Hafidhaturrayna 2020130118 PIAUD 80 75 70 70 80 75 75 70 75 LULUS
Nor Jannah 2020130105 PIAUD 80 80 80 80 80 75 75 70 75 LULUS
Ratih 2020130114 PIAUD 80 80 80 80 75 75 75 70 75 LULUS
Muhammad Reyhan Farisa 2019140119 ES 80 70 85 75 80 80 80 70 70 LULUS
Muhammad Agisni Ikhsan 2019140118 ES 80 70 80 75 80 70 70 70 70 LULUS
Siti Sarah 2020170011 PBA 80 80 80 80 70 70 75 80 70 LULUS
Syifana Nurkhalifah 2020170012 PBA 80 80 80 80 70 80 80 70 70 LULUS
Ana Safithri 2020130110 PIAUD 80 80 80 70 80 70 70 80 80 LULUS
Yuliani 2020130107 PIAUD 80 80 70 70 80 70 70 80 80 LULUS
Khairunnisa 2020130102 PIAUD 80 80 75 80 75 80 80 70 70 LULUS
Rahmita 2021150171 PGMI 67 67 65 68 70 67 68 68 67 BIMBINGAN
Wanda Nor Avina 2021150162 PGMI 70 70 70 70 70 70 70 70 70 LULUS
Hamidah 2021150180 PGMI 69 69 69 68 69 69 70 69 69 BIMBINGAN
Dhia Umi Laila 2021150178 PGMI 69 69 69 68 70 68 70 69 69 BIMBINGAN
Siti Norhaliza 2021150166 PGMI 70 70 68 69 68 68 70 70 70 BIMBINGAN
Anisa Amelia 2021150185 PGMI 70 70 70 70 73 72 72 70 72 LULUS
Mariatul Qibtiah 2021122501 PAI 70 70 70 70 70 68 70 70 68 BIMBINGAN
Mina Sari 2021122628 PAI 72 72 70 70 80 72 70 68 68 BIMBINGAN
Norlainah 2021122015 PAI 70 70 70 70 75 75 74 75 73 LULUS
Maulida Rabihatun Nabilah 2021150179 PGMI 70 70 70 70 75 75 70 70 70 LULUS
Nur Ridha Huzaimah 2021150170 PGMI 73 73 72 73 75 75 73 70 70 LULUS
Ahmad David 2020122329 PAI 75 75 73 75 75 75 75 75 73 LULUS
Norlaila Safitri 69 69 67 68 69 65 70 60 60 BIMBINGAN
Muhammad Maulana HKI 70 70 68 70 72 70 70 70 70 BIMBINGAN
Hayaatun Thaiyyibah 2020110827 HKI 70 70 70 70 73 73 75 73 70 LULUS
Sri Herliani 2020110802 HKI 72 72 71 72 70 72 70 70 70 LULUS
Askia Azki 2021150172 PGMI 70 70 70 70 75 72 71 70 70 LULUS
Sari Maulida Hayati 2021150183 PGMI 69 68 69 67 70 70 71 70 68 BIMBINGAN
Ismi Ulfaidah 2021150181 PGMI 68 68 70 69 71 70 68 69 69 BIMBINGAN

 

TES AWAL BIMBINGAN KETERAMPILAN MULTIMEDIA

Pelaksanaan Tes Awal Bimbingan Keterampilan Multimedia (BKM)

Pada :

Hari , Tanggal : Selasa ,18 Oktober 2022

Waktu               : 14.00 sd 15.30

Tempat             : Ruang Kelas Kampus 2

 

dapatkan update dan tanpa ketinggalan pengumuman dengan bergabung di group

Leave a Reply